top of page

Waarom een ondernemersfonds?

Nagenoeg iedere ondernemer in de winkelgebieden van Berlicum en Sint-Michielsgestel is bezocht of heeft informatie ontvangen over de concrete plannen die er zijn om een ondernemersfonds op te zetten. Ook in Gemonde en Den Dungen vinden er gesprekken plaats over dit onderwerp.Waarom een ondernemersfonds

Om de dorpen te laten floreren is een goede organisatie onmisbaar. Een ondernemersfonds kan ervoor zorgen dat we met elkaar, gemeente, bewoners en bezoekers in gesprek zijn. Zo kunnen er activiteiten ontplooid worden zorgen we met elkaar dat we voldoende budget beschikbaar hebben om centra en winkelstraten levendiger, mooier en aantrekkelijker te maken. Door vanuit een visie en meerjarenbeleid naar deze gebieden te kijken zorgen we er met zijn allen voor dat onze kernen ook in de toekomst nog plekken zijn waar bewoners samen komen en waar ondernemers zich graag vestigen.Het proces

Het afgelopen jaar is er onderzocht hoe dit in onze gemeente zou kunnen gaan werken en welke vorm het beste is voor de ondernemers in de gemeente Sint-Michielsgestel. Een ondernemersfonds lijkt een goede manier om dit in onze kernen te organiseren. Een voor Berlicum en een voor de kern Sint-Michielsgestel. In Den Dungen en Gemonde vinden momenteel nog gesprekken plaats over hoe ze al dan niet bij Sint-Michielsgestel aan kunnen sluiten.


In de omliggende gemeentes heeft dit al tot goede resultaten geleid. Om met elkaar bij te kunnen dragen lijkt reclame belasting een geschikte manier om het mogelijk te kunnen maken. De gemeente kan helpen bij het invoeren van een reclame belasting zodat alle ondernemers en ketens in aangewezen gebieden mee kunnen betalen. Daarbij steunt de gemeente de plannen door de komende jaren zelf ook een bijdrage te doen in het fonds.

Het bedrag dat hiermee wordt opgehaald, kan nog aangevuld worden met giften van derden, denk hierbij aan pandeigenaren bijvoorbeeld. Al het geld dat bij elkaar wordt gebracht in dit fonds is en blijft van de ondernemer.


"Om de dorpen te laten floreren is een goede organisatie onmisbaar. Een ondernemersfonds kan ervoor zorgen dat we met elkaar, gemeente, bewoners en bezoekers in gesprek zijn."


Voordelen

Op deze manier kunnen we de organisatiegraad met elkaar vergroten en als ondernemer meer de regie pakken. Gezamenlijke plannen zullen leiden tot meer activiteiten. Per ondernemersfonds zal er een bestuur opgericht worden dat uiteindelijk zal bepalen aan welke activiteiten het budget het beste uitgegeven kan worden. Denk hierbij voornamelijk aan aankleding, evenementen, communicatie en organisatie.


Toekomst

In de toekomst zal de nadruk steeds meer komen te liggen op ontmoeten en beleven. Het winkelgebied moet meer worden dan alleen een verzameling verkooppunten. Het moet bruisend zijn en de bezoekers en bewoners moet zich er prettig voelen. Om het toekomstbestendig te maken moeten we zorg dragen voor een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid.

We kijken ernaar hoe we in de toekomst meer ondernemers binnen de kernen kunnen betrekken bij het ondernemersfonds. Het fonds zal zich voornamelijk gaan richten op de bewoners en de bezoekers van de kernen. De ondernemersvereniging zal zich nog meer gaan richten op ondernemersbelangen. Door met elkaar op te trekken verwachten we de positie van de ondernemer in Sint-Michielsgestel te kunnen versterken.


Naar aanleiding van de ontvangen informatie en de bijeenkomsten is er ruimte om vragen te stellen of om je mening te laten horen. Mocht je hier nog behoefte aan hebben dan kun je deze delen door ze te sturen naar secretariaat@OVSMG.nl
103 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page